Makler Sperm Sayma Kamerası

Kolay kullanım, Hızlı sonuç

Numuneleri sulandırmadan sperm sayımı yapar.

Yukarıdan aşağıya ya da soldan sağa yan yana 10 kare sayılır ve milyon olarak sperm sayısı verilir.

Optimal Derinlik, 10 mikron derinlik spermin serbest hareket etmesine izin verir.

Şeritler kapama camı üzerindedir.

Tam doğruluk ve kesinlik için tek tek lazer ışınlarıyla kontrol edilmiştir

Sperm Sayma Kamerasının Özellikleri: Makler® Sperm Sayma Kamerasının derinliği 10 mikrondur:  Optik olarak düz iki parça camdan meydana gelir. Üst cam kapak görevi görmekte olup merkezinde her biri 0,1 x 0,1 mm’lik 100 kareye bölünmüş 1 mm2 lik ince kılavuz çizgiler bulunmaktadır. Aradaki boşluk kuvars pimlerle sağlam olarak sabitlenmiştir.

 Analiz Tekniği: İyice sıvılaşmış ve karıştırılmış, seyreltilmemiş semenden küçük bir damla alınarak diskin merkezine konulur ve üzeri ne kapama camı kapatılarak Mikroskop altında 20 lik objektif ile sayım yapılır.

Sperm Sayımı: Doğru bir sayım için önce semenin iyice sıvılaşması gerekir.  Ardından örnekten küçük bir damla alınarak diske yerleştirilir ve sayım yapılır. Yukarıdan aşağıya yada soldan sağa yan yana on karelik bir alan içindeki spermler sayılır. Bulunan sayı mL'de kaç milyon sperm olduğunu gösterir. Oligospermik semenlerde tüm kılavuz alan içindeki spermler sayılır, bulunan rakam mL'de kaç yüz bin sperm olduğunu gösterir. Kullanımdan sonra suyla iyice yıkadıktan sonra temas yüzeyleri özel mercek silme kağıdı ile kurulanır ve tekrar kullanım için hazır hale getirilir.

Hareketlilik Değerlendirmesi: Sperm sayımı yapılan alandaki (yukarıdan aşağıya ya da soldan sağa yan yana 10 kare) hareketsiz spermler sayılır ve toplam sperm sayısı ile orantılanarak hareketli sperm sayısı hesaplanır. Bu işlem birçok alanda tekrarlanır ve ortalamaları alınır.  Ardından hareketlilik yüzdesi ve kalitesi hesaplanır.

Avantajlar:

1. Spermatozoalar homojen ve tek kat olarak dağılır ve tek bir düzlemde gözlemlenirler.

2. Semen numuneleri seyreltilmeden doğrudan orijinal örnekten analiz yapılır.

3. Tüm spermatozoaların sürtünmesiz yatay hareketleri sabit şartlar altında incelenirler ve değerlendirilir.

4. Normal hemositometrik tekniğin gerektirdiği birçok adımın elenmesi ve her seferinde aynı şartlar altında motilitenin inceleniyor olması doğruluk derecesini artırır.

5. Semen analizinde kullanılan objektifin alan derinliğine yaklaşık olarak uyduğu için 10 mikron derinliğindeki Makler Diski sabit veya hareketli kamera fotomikrografisi için idealdir.

6. Disk kolay ve çabuk bir şekilde tekrar kullanıma hazırlanabilir. Yoğun bir laboratuarda, asgari teknik ve malzeme kullanılarak, tek bir teknisyen tarafından bir saatte çok sayıda test yapılabilir.

Medya