Hasan GÜNERİ  

Çevre Koruma Destekleri

Ülkemiz gurur duyulacak bir biyoçeşitlilik ve doğal güzelliklere sahiptir. Farklı iklim koşulları, bitkileri, hayvanları, akarsuları, ormanları, dağları, ovaları, kıyıları ve denizleri ile mükemmel bir yaşam ortamı sunmaktadır. Gurur duyduğumuz bu doğal mirası ve biyoçeşitliliği korumak ve gelecek nesillere bırakmak temel hedefimiz olmalıdır.

Doğal zenginliklerimiz, hızlı nüfus artışı ve aşırı tüketim ile yok olma veya kirlenme tehlikesi altındadır. Akarsularımız, HES’ler, ve kirliliğe karşı var olma savaşı veriyor.

Doğa ve doğal hayatı koruma çalışmalarına destek vermek hepimizin öncelikli görevidir. BİL-TEK olarak Hasan Güneri Eğitim ve Kültür Bursu kapsamında ‘’Munzuruma Dokunma, Hasankeyf Yok Olmasın, Dereler Özgür Aksın’’ çevre koruma projelerini dahil etme ve destekleme kararını almış bulunmaktayız.

Destek programlarımız ‘’Munzuruma Dokunma, Hasankeyf Yok Olmasın ve Dereler Özgür Aksın’’ çevre koruma projeleri için faaliyet gösteren sivil oluşum ve platformaların etkinliklerine sponsor olma, basılı ve görsel materyallerini hazırlama şeklinde olacaktır. Desteklenecek projelere seçici kurul karar verecektir.