Öğrenci Bursu

BİL-TEK Bilimsel Teknolojik ve Tıbbi Ürünler Tic. Ltd. Şti. olarak şirketimizin kuruluşunda ve bizlerin yetişmesinde büyük emekleri geçen sevgili babamız Hasan Güneri adına üniversite öğrencilerine eğitim ve araştırma bursu verilmesini kararlaştırmış bulunmaktayız. Hasan Güneri eğitime ve bilime çok önem veren bir kişiydi. Hiç okula gitmemesine rağmen okuma yazmayı kendi çabasıyla öğrenmiş ve ölünceye kadar da kitaplarını elinden hiç düşürmemiştir. Onun bu özelliğini yaşatmak için ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olmak, onurlu yaşam şartlarında eğitimlerini yapabilmelerine katkıda bulunmak ve danışmanlık yaparak eğitim ve mesleki yaşamlarına yön vermelerine yardımcı olacağız.

Burs alabilmek için örgün eğitim veren bir üniversiteye kayıt yaptırmış olmak ya da halen öğrenimini devam ettirmek gerekmektedir. Burs başvuru formu doldurulup, vicdani yükümlülük sözleşmesi de onaylandıktan sonra burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.  Burs başvuruları Hasan Güneri’nin ölüm yıldönümü olan 26 Ağustos tarihine kadar yapılacaktır. Bu başvuruların sonuçları her yılın Ekim ayının ilk haftasında açıklanacaktır. Burs başvuru formunu doldurmak ve her öğretim yılı başında bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir. Bütün bilgileriniz gizli tutulacaktır ve ancak gerek görüldüğü ve belirlenen yasal kurallar çerçevesinde ilgili taraflarla paylaşılacaktır.

Hasan Güneri’nin eğitime, bilime, araştırmaya ve aydınlanmaya verdiği önemi saygıyla anarak, yetişecek olan çağdaş, modern, ilerici ve yurtsever bir gençliğe inancımız tamdır.

Hasan Güneri, sonuna kadar dimdik yaşadı, eğilmedi, bükülmedi, aman dilemedi, yalnız bir ağaçtı ve ağaçlar gibi ayakta öldü. Anısı önünde saygıyla eğiliyor ve onu çok özlüyoruz.

Burs inceleme Kurulu:

Hıdır Güneri                                     Besime Cevher Güneri                  Aydın Güneri

Mikrobiyoloji Bilim Uzmanı               Biyolog                                           BiyoMedikal Tekniker

Bursiyerlerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler uygulanmaktadır.

Öğrenim bursuna ihtiyacının olması,

Derslerinde başarılı olması,

Yetim olması,

Ailede okuyan başka öğrencilerin olması,

Ailenin geçimini annenin sağlaması,

1.Eğitim olması,

Başka bir kurumdan burs almamış olması,

İstenen bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak vermesi,

Vicdani yükümlülük sözleşmesini imzalaması