Makler İnseminasyon Kateteri

                                        

 

Benzersiz Özellikler ve Avantajları

Atravmatik

İnseminasyon prosedürü boyunca ağrısız ve zararsızdır.

Optimum Ölçü

Bütün ölçülerdeki uterus boşluğu için uygundur.

Esnek

En uygun sertlikteki kanül uterusun eğriliğine göre şekil almasına olanak sağlar.

Serviksi Kapama

Geniş alt kısmı ile serviksi kapayarak boşaltılan içeriğin geri kaçmasına engel olur.

Minimum Ölü Boşluk

Düşük hacimli yıkanmış spermler için kullanılabilir. Sperm Bankaları için bir avantajdır.

Ekonomik

En Düşük Fiyatlı Kanüldür.

Bu kanülün, serviks inseminasyonu için kısa ve intra uterine inseminasyon (IUI) için uzun olmak üzere iki versiyonu vardır.

En iyi sonuç için Makler® Insemination Aleti ile birlikte kullanılması önerilir.

İnseminasyon için hazırlanmış ve yıkanmış spermleri steril koşullarda ince bir şırıngaya çekiniz.

Makler İnseminasyon Kanülünü orijinal ambalajından çıkarıp şırınganın ucuna takınız.

Makler® Insemination Aleti yardımı ile şırınganın içindeki yıkanmış spermleri serviks veya uterusa boşaltınız.

Not:İnseminasyon prosedürü boyunca steril koşullarda çalışmaya dikkat ediniz.

 

  

   

    

Medya