Sperm Vitrifikasyon Aleti

 SpermVD - Sperm Vitrifikasyon Aleti - Yeni Bir Teknik

 Düşük miktarlarda sperm dondurmanın zor olduğunu herkes bilir, fakat bu işlem SpermVD ile artık çok kolay ve başarılı bir biçimde uygulanmaktadır.

SpermVD; özellikle çok az sayıda sperm hücresi olan ve ayrıca TESE gibi cerrahi yöntemlerle elde edilen sperm numunelerinin hazırlanması için oldukça kullanışlıdır.

SpermVD, az miktarda spermi olan vakaları dondurmak için konforlu ve verimli bir seçenektir.

Çok düşük miktarlardaki sperm hücrelerini dondurarak saklama, ciddi erkek infertilitesi olan vakalarda esastır. Yıllar boyunca, düşük sperm sayılarının dondurulması için çeşitli yöntemler tarif edilmiştir, ancak çeşitli nedenlerden dolayı (ayrıntılı hazırlık, zor ve verimsiz geri kazanım) bu yöntemlerin hiçbiri başarıyla uygulanamamıştır.

SpermVD Vitrifikasyon sisteminin kullanımı kolaydır ve aşağıdaki faydaları sağlar.

Dondurulan örneklerin tamamının geri kazanılması,

Dondurulacak spermlerin kalitelerine göre sınıflandırılarak dondurulması,

Çözme işlemin 2-3 dakika içinde yapılarak spermlerin bulunması,

Tekrar tekrar TESE işlemi yapmak zorunda kalmamak,

OPU gününde herhangi bir sperm bulamama riski ile karşılaşmamak,

OPU gününde saatlerce sperm aramak zorunda kalmamak,

Bu ürün (SpermVD) aşağıdaki ürünlerle kullanıldığında başarı oranı artmaktadır.

GM501 SpermStore (Spem Dondurma Medyumu)

GM501 SpermAir (Sperm Yıkama Medyumu)

GM501 PVP (Sperm Yavaşlatma Medyumu)

Spermatid (TESE) Pipeti

GM501 Collagenase (TESE Dokusunun Sindirimi)

GM501 SpermMobil (Sperm Hareketlendirme Medyumu)

GM508 Cult-Active (Kültür Aktivasyon Medyumu)

Bu metod ESHRE 2017'de poster olarak sunuldu ve 2018 sonbaharında ise Human Reproduction da sistemin geçerliliğini ve klinik etkinliğini gösteren prospektif bir çalışma olarak yayınlandı.

Çalışmada, obstrüktif olmayan azospermili erkeklerden alınan spermler SpermVD ile dondurulmuştur. Spermler, mastürbasyon ve MircoTESE yoluyla alındı. Toplam 44 hastadan (toplam 631 sperm) alınan ve hareketli olan 540 sperm (% 86 hareketli) donduruldu.

Hasta başına ortalama 14.3 sperm dondurulmuştur. Çözüldükten sonra, 607 sperm geri kazanıldı (% 96) ve bunların 188’i hareketli idi. Sonraki ICSI'lerde, hem hareketli hem de hareketli olmayan spermler kullanıldı.

Döllenme oranı % 59, klinik gebelik oranı % 55 idi (24/44 hasta çifti). Doğum oranı (devam eden gebelikler dahil) % 39 idi. Spermin dondurulması için bu yeni yöntem, spermin normal medyumla ancak çok daha küçük bir hacimde dondurulmasına izin verir.

Bu sistem, hücrelerin ayrıştırma sırasında kaybolmasını ve zaman alıcı araştırmalarla laboratuvarda çok fazla zaman harcanması önler. Aynı zamanda spermler kapsamlı bir hazırlık yapılmadan, çözdürme işleminden hemen sonra ICSI için direk olarak kullanılabilir.

   

Publications

  • 2018 Nov Hum Reprod. 1;33(11):1975-1983 A. Berkovitz, N. Miller, M. Silberman, M. Belenky and P. Itsykson “A novel solution for freezing small numbers of spermatozoa using a sperm vitrification device”
  • 2017 ESHRE (P-032) A. Berkovitz; M. Belenky and P. Itsykson “A novel solution for freezing small numbers of spermatozoa by a sperm vitrification device”

Medya