GM501 SpermMobil

 

GM501 SpermMobil

GYNEMED, MediaLine ürün serisine embriyologların önerisi doğrultusunda yeni bir ürün eklemeye devam etmektedir. GM501 SpermMobil, ICSI için kullanılacak olan, nekrozosperm semenlerde ve TESE dokularında immotil canlı spermleri aktive etmek için çok ideal bir üründür. Bu ürün aynı zamanda Sperm Canlılık Testi için de kullanılmaktadır.

GM501 Air içinde hazırlanan bu ürün, Theophyllin içermekte ve kullanıma hazır bir şekilde piyasaya sunulmaktadır. Bu ürün şu anda sadece GYNEMED firması tarafından üretilmektedir.

 

Ürün özellikleri ve kalite kontrol:

 • GM501 SpermMobil, borosilikat cam şişe içinde, teflon kaplı lastik tıpalı ve mühürlü bir şekilde steril olarak sunulmaktadır. Mühürlü kapak açıldıktan sonra yüzey dezenfeksiyonunu yapınız.
 • Üretim ve şişeleme ISO 9001 ve ISO 13485 standartlarına göre yapılır. EUR ve ABD parmasokopilerine göre en yüksek saflıkta hammadde kullanılmıştır.
 • Analiz sertifikası talep üzerine web sitemizden (www.gynemed.de) temin edilebilir.

 

GM501 SpermMobil aşağıdaki özelliklere göre üretilmiş ve test edilmiştir:

 

pH  (37 ° C)

7,20 - 7,60

Osmolaltät (mOsm / kg)

300-320

Sterilite

SAL10 -3 (Sterilite Güvence Düzeyi)

Endotoksin (AB / ml)

<0.25

 

Kompozisyon:

 •  NaCl, KH2PO4, MgSO4 x 7 H2O, NaHCO3, CaCl2 x 2 H2O, Dextrose-Anhydrat, Na-Lactat, Na-Pyruvat, EDTA, Na-Alanyl-Glutamin, 21mmol HEPES, H20, temel ve temel olmayan amino asitler, % 0,5 HSA, Gentamisin, Fenol Red, Theophyllin.

 

Önerilen kullanım:

 • GM501 SpermMobil kullanmadan önce 37° C sıcaklığa getiriniz. pH sı stabildir ve CO 2  inkübasyonu yapmayınız.
 • ICSI plağını, 37° C’de ısıtılmış tablanın üzerine koyunuz ve GM501 Air ile aktive olacak spermler için (yaklaşık 5 µl) bir damla hazırlayınız. Üzerine 1,5 µl – 2 µl GM501 SpermMobil solüsyonunu spermlerin yakalanacağı tarafın karşısına ekleyiniz.
 • 10 dakika bekleyiniz. Aktive edici etkisi birkaç dakika sonra başlar ve yaklaşık 1 saat sürer.
 • Canlı spermleri alınız ve kültür medyumunda iyice yıkadıktan sonra, seçilmiş olanları yumurtaların içine enjekte ediniz.

 

 • Not:  GM501 SpermMobil, aynı zamanda Sperm Canlılık Testi için de kullanılabilir. 


Güvenlik talimatları ve önlemler:

 • Açılmış şişeler ve kusurlu ambalajlar kullanılmamalıdır.
 • Ürün bulutsu bir görünümde ise mikrobiyolojik kirlenme gösterdiğinden kullanılmamalıdır.
 • Steril koşullar altında kullanım düzeylerinin kaldırılması.
 • Sadece kullanım amacı için geçerlidir.
 • Her zaman mümkün olabilecek kontaminasyonu önlemek için hijyenik koşulları altında çalışınız.
 • Çalışırken her zaman koruyucu elbise ve eldiven giyiniz.
 • Hedeflenen uzman kullanıcılar (laboratuar teknisyenleri, embriyologlar, uzman doktorlar).
 • GM501 SpermMobil HSA içerir. HIV, HBC, HCV ve HTLV I / II ve HBsAg, HCV RNA, HIV-1 RNA ve frengi için negatif olarak test edilmiştir. Bilinen test yöntemleri insan kanındaki bulaşıcı ajanların tespitinde tam güvence veremediğinden tüm örnekler potansiyel infeksiyonlu olarak düşünülmelidir.


Saklama talimatı ve stabilite:

 • Raf ömrü, üretim tarihinden sonra 9 aydır.
 • 2-8 ° C saklayın. Dondurmayın. Işıktan koruyun.
 • Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

 

Ürün Açıklaması

Model

Birim

GM501 SpermMobil

4 GM501 SMOBIL5

5 ml

 

Medya